Lähtekää kirkosta!

Lähtekää kirkosta,
kulkemaan kaikkeen maailmaan,
kertomaan Jumalan teoista.

Lähtekää kirkosta,
puolustamaan sorrettua,
hankkimaan orvolle oikeus.

Lähtekää kirkosta,
rakentamaan rauhaa,
rakastamaan vihollista.

Lähtekää kirkosta,
etsimään ylpeitä,
etsimään nöyriä.

Lähtekää kirkosta,
mutta palatkaa takaisin
viimeistään seuraavana sunnuntaina.

Lähtekää kirkosta, älkää erotko siitä.