(Kuvitteellinen) kirje piispoille

Arvoisat piispat,

olen tullut siihen tulokseen, että mies ei voi toimia pappina. Siksi toivon, että te, arvoisat piispat, voisitte edistää kirkon ykseyttä, rakkautta ja kaikkinaista suvaitsevaisuutta mahdollistamalla sellaiset messut, joihin miespapeilla ei ole asiaa — paitsi korkeintaan kuuntelemaan saarnaa, mutta vain jos pysyttelevät hiljaa, ja siten toimimaan, että jos eivät jotakin asiaa ymmärrä, kysyvät sitä vaimoltaan kotiin päästyään.

Perusteluni tarpeelle tehdä tilaa miespapittomille messuille ovat:

1. Miehen fyysiset ominaisuudet tulevat parhaiten esille sellaisissa tehtävissä, kuten vetouistelu, perhokalastus ja pilkkiminen. Olisi luonnotonta, jos he tekisivät muunlaista työtä.

2. Jos miehellä on lapsia, papin velvollisuudet etäännyttävät hänet vanhemmuuteen liittyvistä vastuista.

3. Mies luotiin ennen naista. Niinpä mies oli vain prototyyppi, ja vasta naisesta tuli luomakunnan kruunu.

4. Miehet ovat liian tunteellisia toimiakseen pappeina. Tämän osoittaa mm. heidän käyttäytymisensä jääkiekko-otteluissa.

5. Miehet ovat komeita. Tämä saattaa haitata naiskuoron keskittymistä.

6. Pastorin tehtävä on hoivata laumaansa. Tämä ei kuitenkaan ole perinteinen miesten rooli. Kautta historian naiset ovat olleet kykenevämpiä hoivaamaan.

7. Uuden Testamentin mukaan Jeesuksen kavaltaja oli mies. Juudaksen heikko usko symboloi kaikille miehelle langennutta alisteista asemaa.

8. Mies voi silti osallistua moniin kirkon aktiviteetteihin. Hän voi lakaista lattioita, jakaa virsikirjoja, huoltaa naispappien autoja ja jopa johtaa kuoroa esimerkiksi isänpäivänä. Pitäytymällä näissä rooleissa mies voi yhä olla elintärkeitä kirkolle.

Terveisin,
suomalainen mies

28018468321_617c9fbf4f_h.jpg

Inspiraationa:
– Kotimaa24:n artikkeli: Naispappeuden vastustajille vaaditaan lisää elintilaa kirkossa
– Blogi: Top Ten Reasons Why Men Should Not Be Ordained)