Järjestöjargonin A-Y

”Kehitysyhteistyökoordinaattori tekee pitkäjänteistä vaikuttavuusarviointia ihmisoikeusperustaisesta monenkeskisestä kumppanilähtöisestä yhteisöpohjaisesta globaalikasvatuksesta.” 

Viestintä on päätyöni. Siksi minua kiinnostaa, miksi jokin uutinen saa lukijoita ja toinen ei. Miten rakennetaan hyvä — tai tässä tapauksessa huono — uutisotsikko? Miten varmistaa se, että lukija ei taatusti jatka otsikkoa pitemmälle? Ohessa lyhyt muistilista kaikille jargonista eli mongerruksesta kiinnostuneille! Evaluoikaa ja fasilitoikaa, pliis!

A – aluekehityshanke
B – bilateraalinen 
C – capacity building
D – diibadaaba
F – evaluaatio
F – fasilitaatio
G – globaalikasvatus
H – humanitaarinen
I – ihmisoikeusperustainen
J – järjestökenttä
K – kumppanilähtöinen
L – lisääntymisterveys
M – monenkeskinen
N – ngo
O – oikeusperustainen
P – pitkäjänteinen
Q – qatar airways
R – resilienssi
S – strateginen
T – tavoiteasetanta
U – uskontodialogi
V – vaikuttavuusarviointi
W – workshop
X – x-sukupolvi
Y – yhteisöpohjainen