Mitä ihmiskauppa on? 

Ihmiskauppa on nimensä mukaisesti ihmisten kauppaamista. Se on yksi yleisimmistä järjestäytyneen rikollisuuden muodoista, mutta silti vaikeasti tunnistettavissa. Edes ihmiskaupan uhrit eivät aina tiedä olevansa ihmiskaupan uhreja.

Mikä sitten tarkkaan ottaen on ihmiskauppaa? Kun jalkapallojoukkue FC Barcelona kauppasi Neymarin Ranskaan noin 200 miljoonalla eurolla, kyse ei ollut ihmiskaupasta. Tähän kauppaan ei (todennäköisesti) liittynyt uhkaamista, pakottamista tai valehtelua työoloista. Toisin kuin ihmiskaupan uhri, Neymar voi käytännössä lopettaa työnteon milloin tahtoo.

Ihmiskaupan tarkka määrittely on kuitenkin haastavaa. Ihmiskauppa ei esimerkiksi ole sama asia kuin ihmissalakuljetus, paritus, työsyrjintä tai petos. Ihmiskauppa ei myöskään edellytä sitä, että toimittaisiin vastoin uhrin tahtoa: ihmiskauppa on rikos silloinkin, kun uhri on suostunut toimintaan vapaaehtoisesti. Sen sijan lasten värväys ja kuljetus on aina ihmiskauppaa silloin, kun heitä käytetään seksi- tai pakkotyössä tai elinten myymisessä.

Myöskään ihmiskaupan uhrien löytäminen ei ole helppoa. Hyvää tarkoittava järjestö voi toimia myös vahingollisesti — erityisesti silloin kun henkilö ei itse koe olevansa eikä myöskään todellisuudessa ole ihmiskaupan uhri. Yrittäessään tällöin ”pelastaa” henkilön järjestö saattaa vain pahentaa asioita.

Kaikista haasteista huolimatta on tärkeää, että työ ihmiskaupan kitkemiseksi jatkuu. Suomessa ilmoituksen epäillystä ihmiskaupasta voi tehdä kuka tahansa esimerkiksi Ihmiskaupan uhrien auttamisnumeroon 029 546 3177. Mutta: jos epäilty uhri on aikuinen, ilmoitukseen on saatava tämän suostumus. Kaikki eivät täysin varauksetta luota viranomaisiin — edes Suomessa.