Kirkko, we have a problem.

kirkko-tatu-wikman
Kuva: Tatu Wikman

Kirkko, we have a problem. Ihmisiä kääntyy kristityiksi nopeammin kuin Migri ehtii reagoida. Migrin turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja valittelee, että kiinnostus kristinuskoa kohtaan on äitynyt jo niin pahaksi, että se ruuhkauttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä.

Migrin tehtävä on tietenkin selvittää, puhuvatko ihmiset totta. Ja jos joku Suomessa kääntyy kristityksi, kertomuksen todenperäisyyttä on vahva syy epäillä. Näin on ainakin tapauksissa, joissa kristityksi kääntyy joku muu kuin suomalainen kristitty. Tai siis — no antaa olla, mennään eteenpäin.

Kristinuskon aitouden selvittämiseksi Migri on kehittänyt pettämättömän valheenpaljastustestin. Se kertoo hakijasta kolme asiaa: 1. Onko usko aito. 2. Onko usko pysyvä. 3. Onko kyseinen henkilö korkean vai matalan profiilin kristitty.

Aitous tarkoittaa sitä, että testattava vastaa noin kahdeksaankymmeneen kristinuskoa käsittelevään kysymykseen oikein. Yksi näistä kysymyksistä on: ”Mikä on tuhlaajapojan ja hänen veljensä nimi?” Kuinka moni meistä kantasuomalaisista rippikoulun käyneistä osaisi vastata tähän? Kyseessä on nimittäin kompa: Raamattu ei kerro veljesten nimiä.

Entä miten testataan, tai paremminkin ennustetaan, onko usko pysyvää sorttia? Onko vaara, että henkilö tiukan paikan tullen luopuu uskostaan? Jos Migri katsoo, että uskoa ei ole rakennettu riittävän kestävälle pohjalle, turvapaikkaa ei myönnetä. Ihmettelen tämän päätöksen logiikkaa: Jos usko on lujaa, turvapaikka myönnetään. Jos sen sijaan on vaara, että usko sortuu, henkilö lähetetään paikkaan, jossa usko todennäköisesti sortuu.

Kenties kuitenkin kaikkein mielenkiintoisin Migrin teologisen tulosalueen käsitteistä on ”matalan profiilin kristillisyys”. Matalan profiilin kristitty on Migrin mukaan henkilö, ”joka ei julista uskontoaan eikä yritä käännyttää muita”. Tällainen kristitty on vaaraton, ja hänet voidaan huoletta palauttaa esimerkiksi Iraniin. Korkean profiilin kristitty sein sijaan saa turvapaikan Suomesta. Migrin käsitys ”korkean profiilin kristitystä” kuulostaa samalta kuin uskonnollinen höyrypää tai äärikristitty. Esimerkiksi iranilaisen turvapaikanhakijan pitäisi olla sellainen saadakseen turvapaikan. Matalan profiilin kristittynä hänet palautettaisiin.

Kuinka moni meistä tavallisista kristityistä selviäisi Migrin uskonopillisesta kuulustelusta? Kuinka moni meistä kristityistä, edes papeista, tai vaikkapa Migrin työntekijöistä on — Migrin omaa määritelmää laitaten — ”oikeanlainen kristitty”?

Migri asettuu suvereenisti evankelis-luterilaisen kirkon pappien ja kasteopettajien yläpuolelle asettaessaan näiden arviot kastettavien uskon aitoudesta kyseenalaisiksi. Ymmärrän, että Migrillä on viranomaistehtävä, joka sen vain täytyy hoitaa. Päivänselvää on myös, että kaikkien turvapaikanhakijoiden tarina ei kestä läpivalaisua. (Kenenpä meistä kestäisi.) Mutta onko täysin mahdoton ajatus, että Migri tekisi arvioinnissaan yhteistyötä toisten viranomaisten, pappien kanssa? Mitä sellaista ylivertaista tietoa kristinuskosta Migrillä on, mitä edes kirkon papeilla ei ole?

Tai toisin päin: jos jossakin Migri voisi ulkoistaa työruuhkaansa niin eikö juuri tässä ja eikö juuri kirkolle? Siitä hyötyisivät niin kirkko kuin Migrikin.

 

2 comments

 1. Jotta Migri ja kirkko voisivat tehdä yhteistyötä, tulisi heidän välillään vallita luottamus. Tällaista luottamusta ei selvästi ole.

  Kun Migriä parjataan siitä, ettei se luota pappien ammattitaitoon, niin asia voidaan kääntää myös toisin päin: luottaako kirkko Migrin ammattitaitoon? Vastaus on aika selkeä: ei luota. Kirkko on alusta asti jokaisessa mahdollisessa vaiheessa ollut heittämässä kapuloita Migrin rattaisiin, julistamassa epäluottamusta Migrin arviointikykyä kohtaan ja lukemassa kielteisiä päätöksiä kirkossa yms. Varsin näkyvästi kirkkoa asiassa edustanut Marjaana Toiviainen kutsui Migrin työntekijöitä julkisessa facebook ryhmässä (jossa tämäkin blogaus on muuten jaettu) mm. viemärirotiksi ja sanoi Migrin toiminnan olevan ”saatanasta, ei jumalasta”.
  On kohtuutonta vaatia Migrin luottavan kirkkoon, kun kirkko julistaa jatkuvasti epäluottamustaa Migrin päätöksiin.

  Epäluottamusta ei vähennä että esim. tässä blogissa esitetään täysin perättömiä väitteitä Migrin turvapaikkapuhuttelusta. Kristityiltä ei kysytä mitään listaa, eikä vastauksiin ole mitään ”oikeita” tai vääriä vastauksia. Tässä on melkoinen osoitus taas epäluottamuksesta, että oikeasti uskotaan tällaisia ihan älyttömiä väitteitä Migrin toiminnasta.

  Kumpi on lopulta objektiivisesti tarkasteltuna neutraalimpi toimija asiassa? Itselleen maksavia jäseniä rekrytoiva kirkko, vai viranomaistehtäväänsä hoitava Migri?

  Pistää miettimään.

  Tykkää

  • En yleensä julkaise nimimerkillä kirjoitettuja kommentteja, etenkin jos viesti on lähetetty keksitystä gmail-osoitteesta. Mutta teen nyt poikkeuksen.

   Kirjoitukseni ei ottanut kantaa turvapaikkapäätösten lukemiseen. Tästäkin minulla tosin on mielipide, ja olen sen myös aikaisemmin esittänyt: turvapaikkapäätösten lukeminen kirkoissa oli väärä ratkaisu. Marjaana Toiviainen taas vastaa itse omista sanomisistaan.

   Sen sijaan otin kirjoituksessani kantaa Migrin kykyyn arvioida henkilön uskon aitoutta paremmin kuin papit. Tästä asiasta keskustelisin mielelläni. Ymmärrän, että Migri tuskin julkaisee kysymyslistojaan, joten tässä on toistaiseksi vain sana sanaa vastaan.

   Tykkää

Kommentointi on suljettu.